Tanım ve Kavramlar

Üretim bilgisi olarak aşağıdaki üretim şekilleri belirtilen ürün ve işlemlere ait bilgiler alınmaktadır.

  • Girişimin hammadde ve malzemesini kullanarak kendi adına ürettiği ürünler,
  • Diğer girişimlere fason olarak (hammadde ve malzemesini vererek) üretimi yaptırılan ürünler,
  • Girişimlerin üretimde kullanmak üzere; ürettiği veya fason olarak ürettirdiği hammadde ve malzemeler (ara mamuller),
  • Girişiminde veya girişim adına fason olarak üretim yapan girişimlerin üretim aşamasında olan ürünler (yarı mamuller),
  • Girişimin kendi adına yaptığı veya başkalarına yaptırdığı, işlemden geçirerek iyileştirme faaliyetleri (ürünün yapısında değişiklik yapmadan sadece daha iyi duruma getirme işlemleri: rafine etme, zararlı maddelerden temizleme, boyama, apreleme, kalaylama vb.) ve sanayi hizmetleri (bakım, onarım ve montaj),
  • Tesislerin ve ocakların kiralanması yolu ile girişimin kendi ürettiği ürünler,

Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim bir veya birden fazla faaliyet yürütebilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki şu tanımla doğrudan ifade edilir: Bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşı gelmektedir. (EEC n. 696/93-16.3.93 düzenlemesi’nde belirtilen girişim tanımı kabul edilmiştir.)

Yerel birim: Coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir birimdir. (EEC n. 696/93-16.3.93 düzenlemesi’nde belirtilen yerel birim tanımı kabul edilmiştir.)

Fason girişim: Başka bir girişimin hammadde ve malzemesini kullanarak o girişim adına ücret karşılığında üretim yapan girişimdir.

Girişimin çalışanlar sayısı: Girişime ait tüm yerel birimlerde ve sadece İmalat sanayi, Madencilik ve Taşocakçılığı sektörlerinde faaliyet gösteren yerel birimlerde ilgili yılın Kasım ayında ücretli ya da ücretsiz çalışanların toplam sayısı.

Girişimin üretim şekli: Girişimin kendi tesislerinde hammadde ve malzemesini kullanarak kendi adına yaptığı üretim, hammadde ve malzemesini vererek başka bir girişime yaptırdığı üretim, başka bir girişimin hammadde ve malzemesini kullanarak o girişim adına ücret karşılığında yapılan (fason) üretim ve önceki yıllardan yaptığı üretimlerden yaptığı satışlar olarak gruplandırılmaktadır.

Üretim miktarı: Girişimin cari yılda veya önceki yıllarda ürettiği veya ürettirdiği ürünlerden yıl içinde yaptığı yurt içi ve yurt dışı toplam üretim miktarı değeridir.

Satış miktarı: Girişimin cari yılda veya önceki yıllarda ürettiği veya ürettirdiği ürünlerden yıl içinde yaptığı yurt içi ve yurt dışı toplam satış miktarıdır.

Satış değeri: Girişimin cari yılda veya önceki yıllarda ürettiği veya ürettirdiği ürünlerden yıl içinde yaptığı yurt içi ve yurt dışı toplam satış değeridir.

Satış fiyatı (satılanların değerinin hesaplanması): Girişim çıkış fiyatı ile değerlendirilmektedir. Girişim çıkış fiyatı, raporlama dönemi esnasında elde edilmiş ya da elde edilebilir fiyattır. Satış fiyatına paketleme ücretleri, ayrı olarak ücretlendirilmiş olsa bile, dahildir. Satış fiyatında, katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) vergisi hariçtir. Satış fiyatında, geri dönüşümlü ambalaj değerleri hariçtir. Satış fiyatında, her türlü ayrı olarak tahsil edilen yani müşteri adına yapılan nakliye ve teslim maliyetleri hariçtir. Satış fiyatında, her türlü müşteri adına yapılan indirimler, iskontolar ve geri dönen mallar üzerine müşteriye yapılan ücret ödemeleri hariçtir. Satış fiyatında, devletten alınan her türlü sübvansiyonlar hariçtir.

Yıl sonu stok miktarı: Girişimin, yıl içinde veya önceki yıllarda ürettiği veya ürettirdiği ürünlerin, yıl içinde satmadığı veya ara mamul olarak kullanmadığı için bir sonraki yıla devredilen miktarıdır.

Ara mamul: Girişimin kendi üretiminde hammadde veya malzeme olarak kullanmak üzere ürettiği üründür.

Yarı mamul: Yıl içinde üretimi tamamlanmamış üretim aşamasında olan üründür.

Yukarı