Kapsam

Faaliyet sınıflaması NACE Rev.2‘ye göre ana faaliyeti veya ikincil faaliyetleri İmalat Sanayi (C), Madencilik ve Taşocakçılığı (B) sektörlerinden herhangi birinde faaliyet gösteren, 20 ve daha fazla kişi çalışan girişimlerdir.

İkincil faaliyet belirlenmesi için Yıllık Sanayi Hizmet İstatistikleri (YSHİ) sonuçları kullanılır. YSHİ sonuçlarına göre ana faaliyeti imalat dışı olmasına rağmen imalat geliri olan girişimler belirlenir ve bu girişimler de kapsama alınır.

Yukarı