Veri Kılavuzu

Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri Araştırması; ana ya da ikincil faaliyeti Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması EFİS Rev.2’nin B (madencilik-taşocakçılığı) ve / veya C (imalat sanayi) kısımlarından herhangi birinde yer alan ve 20 ya da üzerinde çalışana sahip olan girişimlere anket uygulanmıştır.

Kapsam tüm Türkiye'dir. Yıllık periyotlar halinde İşletmeler tarafından web ortamına girilen ve derlenen veriler aşağıda “Mikro Veride Yer Alan Değişkenler” başlığı altında yer almaktadır.

Mikro Veride Yer Alan Değişkenler

Mikro veride bulunan değişkenler ürün kodları ile birlikte aşağıda yer almaktadır:

  • Ürün kod 1; Üretim Miktarı
  • Ürün kod 2; Üretim Değeri
  • Ürün kod 3; Satış Miktarı
  • Ürün kod 4; Satış Değeri
Yukarı