Sözleşme

  • Sunulan mikro veriler 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’te tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“ esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’te belirtildiği gibi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve CD çoğaltılamaz.
  • Mikro verinin kullanım esasları Veri Kılavuzu ile ilgili maddede belirtilmiştir.Sunulan mikro veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Araştırması kaynak olarak belirtilmek zorundadır.Mikro veriler kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphanesine de gönderilecektir.
  • Sunulan veriler kullanılırken; çalışmanın amacı, kapsamı ve güvenilir tahmin boyutu dikkate alınmalıdır.
Yukarı