Veri Derleme Yöntemi

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Soru Kağıdı alan uygulaması web tabanlı elektronik soru formu ile yapılmakta, genel olarak referans yılını takip eden yılın ilk çeyreğinde başlayıp yıl sonunda tamamlanmaktadır.

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin derlenmesinde tamsayım ve örnekleme yöntemleri bir arada kullanılmaktadır. Yerel birim ve girişim bazında bilgi üretilmesi hedeflendiğinden 20 veya daha fazla çalışanı olan girişimler ile özel bazı sınıflarda faaliyet gösteren girişimlerde tamsayım yöntemi, 20’ den az çalışanı olan girişimlerde örnekleme yöntemi kullanılmaktadır.

Yukarı