Sınıflamalar

2002-2008 yılları için Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinde faaliyet sınıflaması olarak NACE Rev.1.1 kullanılmıştır. 2009 yılından itibaren girişimlerin ekonomik faaliyetleri, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması NACE Rev.2’ ye göre sınıflandırılmıştır.

Yukarı