Veri Kılavuzu

İş İstatistikleri, 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin 20 Aralık 1996 tarihli 58/97 ile 11 Mart 2008 tarihli 295/2008 sayılı (EC, Euratom) Konsey Yönetmeliklerine dayanılarak üretilmektedir.

2002-2008 yılları için Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinde girişimlerin ekonomik faaliyetleri, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.1.1’e göre, 2009 yılından itibaren de NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmıştır.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.2 esas olmak üzere aşağıda yer alan sektörler Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri’nin kapsamını oluşturmaktadır.

NACE2_KOD: Ana Faaliyet: Girişimin faaliyet konusu birden fazla ise ana faaliyet, gayri safi satış hasılatının en çok yaratıldığı faaliyettir. Birden fazla faaliyetin gayri safi satış hasılatı eşit ise daha fazla çalışanın yürüttüğü faaliyet ana faaliyettir.

OCAK_UCRETLI: Ocak ayında ücretli çalışan sayısı.
SUBAT_UCRETLI: Şubat ayında ücretli çalışan sayısı.
MART_UCRETLI: Mart ayında ücretli çalışan sayısı.
NISAN_UCRETLI: Nisan ayında ücretli çalışan sayısı.
MAYIS_UCRETLI: Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı.
HAZIRAN_UCRETLI: Haziran ayında ücretli çalışan sayısı.
TEMMUZ_UCRETLI: Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı.
AGUSTOS_UCRETLI: Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı.
EYLUL_UCRETLI: Eylül ayında ücretli çalışan sayısı.
EKIM_UCRETLI: Ekim ayında ücretli çalışan sayısı.
KASIM_UCRETLI: Kasım ayında ücretli çalışan sayısı.ARALIK_UCRETLI: Aralık ayında ücretli çalışan sayısı.ORT_UCRETLI: Ücretle çalışanların ortalama sayısı.
UCRETLI_KADIN: Ücretle çalışan kadın sayısı
UCRETLI_ERKEK: Ücretle çalışan erkek sayısı
OCAK_UCRETSIZ: Ocak ayında ücretsiz çalışan sayısı.
SUBAT_UCRETSIZ: Şubat ayında ücretsiz çalışan sayısı.
MART_UCRETSIZ: Mart ayında ücretsiz çalışan sayısı.
NISAN_UCRETSIZ: Nisan ayında ücretsiz çalışan sayısı.
MAYIS_UCRETSIZ: Mayıs ayında ücretsiz çalışan sayısı.
HAZIRAN_UCRETSIZ: Haziran ayında ücretsiz çalışan sayısı.
TEMMUZ_UCRETSIZ: Temmuz ayında ücretsiz çalışan sayısı.
AGUSTOS_UCRETSIZ: Ağustos ayında ücretsiz çalışan sayısı.
EYLUL_UCRETSIZ: Eylül ayında ücretsiz çalışan sayısı.
EKIM_UCRETSIZ: Ekim ayında ücretsiz çalışan sayısı.
KASIM_UCRETSIZ: Kasım ayında ücretsiz çalışan sayısı.
ARALIK_UCRETSIZ: Aralık ayında ücretsiz çalışan sayısı.
ORT_UCRETSIZ: Ücretsiz çalışanların ortalama sayısı.
UCRETSIZ_KADIN: Ücretsiz çalışan kadın sayısı.
UCRETSIZ_ERKEK: Ücretsiz çalışan erkek sayısı.
URETIM_UCRETLI: Üretimde ücretle çalışan sayısı.
ISCI_TEMIN: İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişilere yapılan ödemelerdir.
TASERON_ELEMAN: Büyük bir işin bir bölümünü yapmayı genellikle götürü olarak asıl yükleniciden kendi üzerine alan ikinci yüklenicilere yapılan ödemeler.
DIS_DESTEK: Temizlik, güvenlik, ulaştırma, yemek vb. işler ile ilgili dışarıdan işçisiyle birlikte alınan yardımcı faaliyetlerde çalışanların yıllık ortalama sayısı.
S0321: Araştırma-Geliştirme personeli sayısı
CIRAK_UCRETLI: Ücretli çalışan çırak ve stajyer sayısı.
KISMI_CALISAN: Kısmi (Part-Time) çalışan personel sayısı.
KISMI_SAAT: Kısmi (Part-Time) çalışanların haftalık çalışma süresi(saat).
EVDE_UCRETLI: Girişimin bordrosunda görülen evde çalışan kişi sayısı.
HAFTALIK_SAAT: 2015 yılında ücretli bir kişinin ortalama haftalık çalışma süresi.
PERSONEL_ODEME: Personele yapılan brüt ödemeler. (Sosyal güvenlik kuruluşlarına işverence yapılan ödemeler ile ihbar ve kıdem tazminatları hariç).
SOSYAL_GUVENLIK: İşverenin sosyal güvenlik ödemeleri (sadece işveren payı): SGK, işsizlik sigortası ve diğer sosyal güvenlik masrafları.
IHBAR_TAZMINAT: İhbar tazminatı.
KIDEM_TAZMINAT: Kıdem tazminatı.
TOPLAM_GIDER: Toplam Personel Gideri.
S0201: Madencilik ve Taşocakçılığı
S0202: İmalat Sanayi
S0203EL: Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
S0204SU: Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
S0205: İnşaat
S0206: Motorlu Taşıtlar ve Motosikletlerin Satışı, Bakımı ve Onarımı
S0207: Toptan Ticaret
S0208: Perakende Ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
S0209: Ulaştırma ve Depolama
S0210: Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
S0211: Bilgi ve İletişim
S0212: Finans ve Sigorta Faaliyetleri
S0213: Gayrimenkul Faaliyetleri
S0214: Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
S0215: İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
S0216: Eğitim
S0217: İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Örneğin: Hastane hizmetleri, barınacak yer sağlanarak yürütülen sosyal hizmetler, dişçilik hizmetleri
S0218: Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
S0219: Diğer Hizmet Faaliyetleri Bilgisayarların, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, kuru temizleme, kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleriS0346: 6. SGK tavan ücretinden yüksek ücret ödemesi var mı?
S0347: 7. SGK teşviklerinden yararlanıyor mu?
S0348: 8. Prime esas gün sayısıS0401: 1. Mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere dönem içinde satın alınan hammadde, yardımcı madde, işletme, ambalaj vb malzemelerinin toplam alış değeri (yılbaşı stok değeri hariç)
S0402: 2. Üzerinde değişiklik yapılmadan alındığı gibi satılan malların (ticari mal) dönem içi alış değeri (yılbaşı stok değeri hariç)S0403: 3. Elektrik giderleriS0404: 4. Yakıt ve akaryakıt giderleri ( kömür, ısı, buhar, sıcak su, doğal gaz, benzin, mazot, LPG vb.)S0405: 5. Özel istihdam bürolarına yapılan ödemelerS0406: 6. Yürüttüğü faaliyetler ile ilgili iş yaptırılan taşeron veya alt yüklenici firmalara yapılan ödemeler (yıllara yaygın inşaatlar vb.)S0407: 7. Temizlik, güvenlik, ulaştırma, yemek vb işler ile ilgili dışarıdan işçisiyle birlikte alınan yardımcı faaliyetler için yapılan ödemelerS0408: 8. Fason olarak başkalarına yaptırılan üretim için yapılan ödemelerS0409: 9. Kira giderleri (bina, makine ve teçhizat vb)S0410: 10. Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (kambiyo zararları, faiz giderleri, karşılık giderleri, komisyonlar)S0411: 11. Olağan dışı gider ve zararlar (çalışmayan kısım gider ve zararlar, önceki dönem gider ve zararlar)S0412: 12. Finansman giderleri (kısa ve uzun vadeli borçlanma giderleri, faiz, kur farkı ve kredi komisyonları, aktifleştirilenler hariç)S04121: 12.1 Kısa vadeli finansman giderleri (Kısa vadeli borçlanma giderleri için katlanılan faiz, kur farkı ve kredi komisyonları, aktifleştirilenler hariç)S04122: 12.2 Uzun vadeli finansman giderleri (Uzun vadeli borçlanma giderleri için katlanılan faiz, kur farkı ve kredi komisyonları, aktifleştirilenler hariç)S0413: 13. 1-12 Satılar dışında kalan faaliyetle ilgili diğer giderler (haberleşme, seyahat, su, ilan, pazarlama, kırtasiye, küçük tamir, sigorta, muhasebe, hukuki işlemler ile hizmet faaliyeti yürüten girişimlerde hizmet üretimi için yapılan diğer giderler)S0414: 14. GİRİŞİMİN TOPLAM GİDERİ (Soru 1 +…………+ soru 13)S0415: 15. Soru 10' daki "Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar" içinde yer alan S0416: 16. 2015 yılı için gider yazılan amortismanlar ve tükenme payları yürütülen faaliyetlerle ilgili komisyon giderleri (Birikmiş amortismanlar değil, 2015 için ayrılan yazılacaktır)S0501: 1. İmalat sanayi üretiminden yapılan satışlardan elde edilen gelirler
S0502: 2. Bina inşaatı faaliyetinden elde edilen gelirler (*) (tesisat işleri dahil, yurt dışı gelirler hariç)S0503: 3. Bina inşaatı dışındaki (köprü, yol, baraj vb.) inşaat faaliyetlerinden elde edilen gelirler (tesisat işleri dahil, yurt dışı gelirler hariç) (*) S0504: 4. Madencilik ve taşocakçılığı faaliyetlerinden elde edilen gelirlerS0505: 5. Elektrik, gaz ve su faaliyetlerinden elde edilen gelirlerS0506: 6. Motorlu taşıtlar ve motosikletlerin bakımı ve onarımından elde edilen gelirlerS0507: 7. Toptan ticaret (ticari mal satışı) faaliyetinden elde edilen gelirlerS0508: 8. Perakende ticaret (ticari mal satışı), motorlu taşıtlar ve motosikletler ile bunların yakıtlarının satış faaliyetlerinden elde edilen gelirlerS0509: 9. Aracılık faaliyetinden elde edilen gelirler (acente-oto komisyoncularının, sebze ve meyve komisyoncularının elde ettiği komisyon geliri vb.)S0510: 10. Eğitim hizmeti faaliyetinden elde edilen gelirlerS0511: 11. Sağlık işleri ve sosyal hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirlerS0512: 12. Yapılan hizmet faaliyetlerinden (eğitim ve sağlık hariç); kişisel eşyalar ile ev eşyalarının tamirinden elde edilen gelirlerS0513: 13. Ulaştırma, nakliye, depolama ve posta faaliyetlerinden elde edilen gelirler (Ulaştırma sektöründeki acenta ve komisyon gelirleri burada gösterilecektir.)S0514: 14. Otel, lokanta, kahvehane, pastane vb. faaliyetlerden elde edilen gelirlerS0515: 15. Bilgi ve iletişim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerS0516: 16. Tarımsal faaliyetlerden elde edilen gelirler17. Diğer gelirleriS0517A: a. Faturalandırılarak elde edilen diğer gelirlerS0517B: b. Faturalandırılmadan elde edilen diğer gelirler (sübvansiyon ve mali yardımlar gibi)S0518: 18. Diğer olağan gelir ve karlar (faiz, iştirak ve bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri, kambiyo karları, konusu kalmayan karşılıklar ve menkul kıymet satış karları)S0519: 19. Olağan dışı gelir ve karlar (hasar fazlası tazminat, depozito ve teminatlar ile alınan diğer ceza ve tazminatlar)S0520: 20. GİRİŞİMİN TOPLAM GELİRİ (Soru 1 +…………+ soru 19)S0521: 21. Soru 18'deki "Diğer olağan gelir ve karlar" içinde yer alan kira gelirleriS0522: 22. Soru 18'deki "Diğer olağan gelir ve karlar" içinde yer alan komisyon gelirleriS0523: 23. Yukarıdaki gelirlerden başkaları için taşeron olarak yapılan işlerden elde edilen gelirS0524: 24. Yukarıdaki gelirlerden başkaları için fason olarak yapılan işlerden elde edilen gelirS0611: 1. Hammadde, yardımcı malzeme, işletme ve ambalaj malzemesi stok değeri (Mal ve hizmet üretiminde kullanılan) (Yılbaşı)
S0612: 1. Hammadde, yardımcı malzeme, işletme ve ambalaj malzemesi stok değeri (Mal ve hizmet üretiminde kullanılan) (Yılsonu)
S0621: 2. Yarı mamul stok değeri (üretim safhasında olup henüz satışa hazır olmayan malların değeri) (Yılbaşı)S0622: 2. Yarı mamul stok değeri (üretim safhasında olup henüz satışa hazır olmayan malların değeri) (Yılsonu)
S0631: 3. Mamul stok değeri. (satışa hazır mamul malların değeri) (Yılbaşı)S0632: 3. Mamul stok değeri. (satışa hazır mamul malların değeri) (Yılsonu)
S0641: 4. Üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan malların stok değeri (ticari mal) (Yılbaşı)S0642: 4. Üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan malların stok değeri (ticari mal) (Yılsonu)
S0651: 5. Diğer stoklar (hurda, döküntü ve diğer malzeme stokları) (Yılbaşı)S0652: 5. Diğer stoklar (hurda, döküntü ve diğer malzeme stokları) (Yılsonu)
S0661: 6. TOPLAM STOK(Yılbaşı)
S0662: 6. TOPLAM STOK(Yılsonu)S0711: 1. İhracat Mal değeri
S0712: 1. İhracat Hizmet değeri
S0721: 2. İthalat Mal değeri
S0722: 2. İthalat Hizmet değeri
S08011: 1.1 Arsa ve arazi, arsa ve arazi ıslahı Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)S08013: 1.1 Arsa ve arazi, arsa ve arazi ıslahı Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08021: 1.2 Bina ve bina dışı inşaat yapıları Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08022: 1.2 Bina ve bina dışı inşaat yapıları Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08023: 1.2 Bina ve bina dışı inşaat yapıları Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeri
S08031: 1.3 Mevcut bina ve bina dışı inşaat yapılarında büyük tadilat ve onarımlar Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)S08033: 1.3 Mevcut bina ve bina dışı inşaat yapılarında büyük tadilat ve onarımlar Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeri
S08041: 1.4 Ulaştırma aracı, makine ve teçhizat, bilgisayar (Soru 1.7 ve 1.8 hariç) Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)S08042: 1.4 Ulaştırma aracı, makine ve teçhizat, bilgisayar (Soru 1.7 ve 1.8 hariç) Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08043: 1.4 Ulaştırma aracı, makine ve teçhizat, bilgisayar (Soru 1.7 ve 1.8 hariç) Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeri
S08051: 1.5 Demirbaş türünden büro malzemesi ve döşeme Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)S08052: 1.5 Demirbaş türünden büro malzemesi ve döşeme Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08053: 1.5 Demirbaş türünden büro malzemesi ve döşeme Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeri
S08061: 1.6 Büyük tamir, bakım ve onarımlar (Bina ve bina dışı inşaat yapılarında yapılanlar hariç) Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08063: 1.6 Büyük tamir, bakım ve onarımlar (Bina ve bina dışı inşaat yapılarında yapılanlar hariç) Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08071: 1.7 Kirlilik kontrol tesisleri, teçhizatları ve özel kirliliği önleyici aksamlar Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08072: 1.7 Kirlilik kontrol tesisleri, teçhizatları ve özel kirliliği önleyici aksamlar Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08073: 1.7 Kirlilik kontrol tesisleri, teçhizatları ve özel kirliliği önleyici aksamlar Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08081: 1.8 Temizleyici teknoloji bağlantılı donanımlar Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08082: 1.8 Temizleyici teknoloji bağlantılı donanımlar Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08083: 1.8 Temizleyici teknoloji bağlantılı donanımlar Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08091: 1.9 Satır 1.1- 1.8 dışında kalan diğer maddi duran varlıklar Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08092: 1.9 Satır 1.1- 1.8 dışında kalan diğer maddi duran varlıklar Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08093: 1.9 Satır 1.1- 1.8 dışında kalan diğer maddi duran varlıklar Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08101: 1.10 Toplam maddi mallara yatırımlar (Soru 1.1 +..+Soru 1.9) Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08102: 1.10 Toplam maddi mallara yatırımlar (Soru 1.1 +..+Soru 1.9) Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08103: 1.10 Toplam maddi mallara yatırımlar (Soru 1.1 +..+Soru 1.9) Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08111: 2.1 Bilgisayar yazılımları Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar) S08112: 2.1 Bilgisayar yazılımları Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)S08113: 2.1 Bilgisayar yazılımları Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeri
S08121: 2.2 Haklar (İmtiyaz, patent, lisans, marka vb) Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08123: 2.2 Haklar (İmtiyaz, patent, lisans, marka vb) Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08131: 2.3 Satır 2.1 ve 2.2 dışında kalan diğer maddi olmayan varlıklar (şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri, özel maliyetler, Ar&Ge giderleri vb.) Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08132: 2.3 Satır 2.1 ve 2.2 dışında kalan diğer maddi olmayan varlıklar (şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri, özel maliyetler, Ar&Ge giderleri vb.) Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08133: 2.3 Satır 2.1 ve 2.2 dışında kalan diğer maddi olmayan varlıklar (şerefiye, kuruluş ve örgütlenme giderleri, özel maliyetler, Ar&Ge giderleri vb.) Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08141: 2.4 Toplam maddi olmayan yatırımlar(Soru 2.1 +..+Soru2.3) Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08142: 2.4 Toplam maddi olmayan yatırımlar(Soru 2.1 +..+Soru2.3) Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08143: 2.4 Toplam maddi olmayan yatırımlar(Soru 2.1 +..+Soru2.3) Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08151: 3. Toplam yatırımlar (Soru 1.10 + Soru 2.4) Satın alış değeri (tamamlanan ve yapılmakta olan yatırımlar)
S08152: 3. Toplam yatırımlar (Soru 1.10 + Soru 2.4) Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırım (sözleşme bedeli)
S08153: 3. Toplam yatırımlar (Soru 1.10 + Soru 2.4) Kendi personeline yaptırdığı yeni sabit kıymet yatırımı için kullanılan malzeme değeriS08171: 4. 2015 Yılında yapılan sabit kıymet satış değeri% Dağılım: 3. Girişimin sermayesinde payı olan yabancı girişimin ülkesi ve payını yazınız. (en yüksek paya sahip olan girişimden başlayarak yazınız)S091: 1. Özel hukuk hükümlerine tabii gerçek ve tüzel kişilerin payı
S092: 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının payıS093: 3. Yabancı sermaye payı
100: Toplam
3.1. Girişimin sermayesinde payı olan yabancı girişimin ülkesi ve payını yazınız. (en yüksek paya sahip olan girişimden başlayarak yazınız) Pay(%)
3.1.1. S09311: Ülke adı
3.1.1. S09312: Ülke payı
3.1.2. S09321: Ülke adı
3.1.2. S09322: Ülke payı
3.1.3. S09313: Ülke adı
3.1.3. S09313: Ülke payı3.2. Girişiminizi asıl kontrol eden, kurumsal birimin adını ve ülkesini yazınız. (Yukarıda ülke ve paylarını belirttiğiniz girişimlerden biri veya bunlar üzerinden dolaylı olarak girişiminizi asıl kontrol eden kurumsal birim)
3.2.1. S0933: Kurumsal birimin adı
3.2.2. S0934: Kurumsal birimin ülkesi S094: 4.Girişimin 2015 yılında yurtdışında sahip olduğu iştiraki, ortaklığı veya şubesi var mı?1: 4.1: Evet2: 4.2: HayırS101: 1. 2015 yılında AR-GE personelinin maliyeti (brüt maaş, sigorta vb. tüm ödemeler)
S102: 2. 2015 yılında aktifleştirilen AR-GE yatırım harcamalarıS103: 3. Kurumiçi AR-GE giderleri (personel maliyeti hariç)S104: 4. Kurumdışı AR-GE giderleriVO_KAR: Vergi Öncesi Karı
VS_KAR: Vergi Sonrası Karı
ZARAR: Zararı
ILK_AGIRLIK: Genişletme Katsayısı
YEREL_BIRIM_SAYI: Girişimin, girişim merkezi dahil kaç değişik adreste birimi vardır.

Yukarı