Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

İş İstatistikleri, 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin 20 Aralık 1996 tarihli 58/97 ile 11 Mart 2008 tarihli 295/2008 sayılı (EC, Euratom) Konsey Yönetmeliklerine dayanılarak üretilmektedir. 

Yukarı