Sözleşme

  • CD’de yer alan mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’de tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Bu CD’de yer alan bireysel (mikro) veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’de belirtildiği gibi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve CD çoğaltılamaz.
  • CD’de yer alan mikro verinin kullanım esasları Veri Kılavuzu bölümünde belirtilmiştir.
  • CD’de yer alan veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın kaynak olarak belirtilmesi zorunludur.
  • CD’de yer alan veriler, Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu kütüphanesine de gönderilecektir.
  • CD’de yer alan veriler, ekonominin, toplumun sosyo-ekonomik yapısının anlaşılması ve bilimin ilerlemesi amaçlarına yönelik olarak yapılacak araştırmalar ve veri analizleri için kullanılmalıdır. Başka herhangi bir amaçla kullanılması Türkiye İstatistik Kurumu’nun yazılı iznine tabidir.
Yukarı