Yöntem

Araştırmanın örnekleme yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 haneden oluşan kümeler (bloklar) örneğe seçilmiş, ikinci aşamada ise örneğe seçilen kümelerden sistematik seçim yöntemi kullanılarak örnek adresler belirlenmiştir.

Türkiye toplam bazında tahmin üretmek üzere yapılan tasarımda, kır-kent yerleşim yerlerinden toplam 64 küme, kır-kır yerleşim yerlerinden toplam 67 küme ve kent-kent yerleşim yerlerinden 410 küme olmak üzere toplam 541 küme örneğe seçilmiştir. Kır-kent yerleşim yerlerinden 640, kır-kır yerleşim yerlerinden 670 ve kent-kent yerleşim yerlerinden 4 100 hane (her kümeden 10 hane) olmak üzere toplam 5 410 hane örneğe seçilmiştir. Örneğe çıkan bu hanelerden 4 790 hane ile görüşme yapılmıştır.

Yukarı