Veri Kılavuzu

2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na ait verilerin yer aldığı bu CD’de Hane ve Fert veri seti olmak üzere 2 adet veri seti yer almaktadır:

1- Hane veri seti değişkenleri

-
Hanehalkının aylık gelir grubu
- Gelirin ihtiyaçları karşılama düzeyi
- YGS-LYS, TEOG sınavlarına hazırlık amacıyla gidilen kursların niteliği
- Eğitim hizmetlerinde yaşanan sorunlar
- Hane güvenliği

2- Fert veri seti değişkenleri

-
Cinsiyet
- Bitirilen yaş
- Medeni durum
- Eğitim durumu
- Çalışma durumu
- Çalışılan sektör (kamu ya da özel)
- İşteki durum
- İşyerinde yaşanan sorunlar

Mutluluk ve bireysel durumdan memnuniyet:

-
Mutluluk düzeyi
- Hayatta en çok mutlu eden kişi
- Hayatta en çok mutlu eden değer
- Yaşam memnuniyeti düzeyi
- Bireylerin kendi sağlığından, eğitiminden vb. kişisel özelliklerinden memnuniyet düzeyi
- Bireylerin sosyal çevrelerindeki kişilerden memnuniyet düzeyi
- Bireylerin işiyle ilgili sorunları
- Refah algısı

Kamu hizmetlerinden faydalanma ve memnuniyet:

-
Bireylerin sağlık, asayiş vb. hizmetlerden memnuniyet düzeyi
- Yararlanılan sosyal güvenlik kuruluşu
- Sosyal güvenlik kuruluşundan kimin üzerinden yararlanıldığı
- Bağlı olunan sosyal güvenlik kurumundan memnuniyet düzeyi
- Hastalanıldığında tedavi/ilaç masraflarının karşılandığı kanal
- Hastalanıldığında ilk başvurulan kurum/kişi
- Hastalanıldığında ilk başvurulan kurum/kişiyi tercih etme nedeni
- Sağlık hizmetleri ile ilgili sorunlar
- Sorun yaşanan sağlık kuruluşu
- Asayiş hizmeti alınan kurum
- Asayiş hizmetleri ile ilgili sorunlar
- Adli hizmetler ile ilgili sorunlar
- Eğitim hizmetlerinden memnuniyet ve sorunlar
- Alınan eğitimden memnuniyet
- Kamu hizmetleri ile ilgili bilgi edinme işlemlerinden memnuniyet
- Belediye hizmetlerinden memnuniyet
- İl özel idare hizmetlerinden memnuniyet
- Ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet

Çevre güvenliği:

-
Bireylerin evlerinde kendisini güvende hissetme düzeyi
- Bireylerin yaşadıkları çevrede kendisini güvende hissetme düzeyi
- İhtiyaç anında yardım alabileceği akraba, arkadaş veya komşu
- Asayiş ile ilgili yaşanan olaylar

Umut ve 5 yıllık dönemlere göre kendini değerlendirme ve beklentiler:

-
Umut düzeyi
- 5 yıl öncesine göre gelişmişlik düzeyi
- 5 yıl sonrası için gelişim tahmini
- Bireylerin bir sonraki yılda kişisel ve Türkiye’ye yönelik beklentileri

Değerler

-
Toplumda itibarlı olmak için önemli olan değerler
- Çevredeki kişilerin durumlarına verilen önem
- Toplumsal baskı algısı
- Son 1 yılda bireylerin hayatlarında meydana gelen değişimler
- Toplumsal konulara ilgi düzeyi

Avrupa Birliği’ne bakış:

-
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasının bireylerin yaşamını ne yönde etkileyeceğine ilişkin tahmini
- Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olması konusunda bir referandum yapılması durumunda bireylerin kullanacağı oy

Yukarı