Yöntem

Araştırmanın örnekleme yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 haneden oluşan kümeler (bloklar) örneğe seçilmiş, ikinci aşamada ise örneğe seçilen kümelerden sistematik seçim yöntemi kullanılarak örnek adresler belirlenmiştir.

Türkiye toplam bazında tahmin üretmek üzere yapılan tasarımda, kır-kent yerleşim yerlerinden toplam 65 küme, kır- kır yerleşim yerlerinden toplam 65 küme ve kent-kent yerleşim yerlerinden 384 küme olmak üzere toplam 514 küme örneğe seçilmiştir. Kır-kent yerleşim yerlerinden 650, kır-kır yerleşim yerlerinden 650 ve kent-kent yerleşim yerlerinden 3 840 hane (her kümeden 10 hane) olmak üzere toplam 5 140 hane örneğe seçilmiştir. Örneğe çıkan bu hanelerden 4 526 hane ile görüşme yapılmıştır.

Yukarı