Yöntem

Araştırmanın örnekleme yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 haneden oluşan kümeler (bloklar) örneğe seçilmiş, ikinci aşamada ise örneğe seçilen kümelerden sistematik seçim yöntemi kullanılarak örnek adresler belirlenmiştir.

Türkiye toplam bazında tahmin üretmek üzere yapılan tasarımda, kır yerleşim yerlerinden toplam 58 küme, kent yerleşim yerlerinden ise 398 küme olmak üzere toplam 456 küme örneğe seçilmiştir. Kır yerleşim yerlerinden 580 kent yerleşim yerlerinden ise 3 980 hane (her kümeden 10 hane) olmak üzere toplam 4 560 hane örneğe seçilmiştir. Örneğe çıkan bu hanelerden 3 908 hane ile görüşme yapılmıştır.

Tahmin Boyutu

2003-2012 yılları arasında araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye, kır, kent bazında tahminler üretecek şekilde hesaplanmıştır.

İlk kez 2013 yılında araştırmanın örneklem büyüklüğü, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 3 bazında tahminler üretecek şekilde hesaplanmıştır. 2013 yılından itibaren araştırmanın örnek hacminin her üç yılda bir il düzeyinde tahmin verecek şekilde tasarlanması planlanmıştır. 2014 yılında araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye toplamı düzeyinde tahmin verecek şekilde tasarlanmıştır.

Örnek hacmi hesaplanırken cevapsızlık kaynaklı kayıp oranları da dikkate alındığı için araştırmada ikame kullanılmayacaktır.

Nüfus Ağırlıkları

Örnekleme sonucu elde edilen veri setinden çok aşamalı örnek tasarımı gereği seçim olasılıkları kullanıldığından ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Tespit edilecek nihai ağırlıklar birçok etmenin birleşiminden oluşmaktadır. Seçim olasılıklarının tersi alınarak başlangıç ağırlıkları hesaplanmıştır. Kapsam dışı ve cevapsızlık düzeltmeleri yapılmıştır. Projekte nüfus oranlarını da kullanan Integrated Calibrasyon yöntemi ile iterasyonlar yapılmış ve nihai düzeltme katsayısı kullanılarak tahmin edilmesi gereken projekte nüfusa (kurumsal nüfus hariç) ve Türkiye genelindeki tüm hanehalkı sayısına ulaşılmıştır.

Yukarı