Yöntem

Araştırmanın örnekleme yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 haneden oluşan kümeler (bloklar) örneğe seçilmiş, ikinci aşamada ise örneğe seçilen kümelerden sistematik seçim yöntemi kullanılarak örnek adresler belirlenmiştir.

Kır yerleşim yerlerinden toplam 3810 küme, kent yerleşim yerlerinden ise 5000 küme olmak üzere toplam 8810 küme örneğe seçilmiştir.

Kır yerleşim yerlerinden 45 720 hane (her kümeden 12 hane), kent yerleşim yerlerinden ise 80 000 hane (her kümeden 16 hane) olmak üzere toplam 125 720 hane örneğe seçilmiştir. Örneğe çıkan bu hanelerden 103 312 hane ile görüşme yapılmıştır.

Yukarı