YöntemAraştırmanın örnekleme yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 haneden oluşan kümeler (bloklar) örneğe seçilmiş, ikinci aşamada ise örneğe seçilen kümelerden sistematik seçim yöntemi kullanılarak örnek adresler belirlenmiştir. Kır yerleşim yerlerinden toplam 145 küme, kent yerleşim yerlerinden ise 253 küme olmak üzere toplam 398 küme örneğe seçilmiştir. Kır yerleşim yerlerinden 1160 hane (her kümeden 8 hane), kent yerleşim yerlerinden ise 3036 hane (her kümeden 12 hane) olmak üzere toplam 4196 hane örneğe seçilmiştir. Örneğe çıkan bu hanelerden 4069 hane ile görüşme yapılmıştır.

Soru kağıdında yer alan değişkenler

Hanehalkı Yaşam Koşulları
Bireysel Mutluluk ve Memnuniyet
Kamu Hizmetlerinden Memnuniyet
Beklenti, Kişisel Gelişim ve UmutDeğerler
Avrupa Birliği Üyeliğine Bakış

Kullanılan Sınıflamalar

Araştırmada kullanılan başlıca sınıflamalar, Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev.1) ve Uluslararası İşteki Durum Sınıflaması – International Classification of Status in Employment (ICSE, 93) sınıflamalarıdır.

Yukarı