Tanım ve Kavramlar

Kır-Kent
Hanehalkı
Referans kişi
Birey
Mutluluk
Memnuniyet
Umut düzeyi
Evli olmayan
Sosyal güvenlik kapsamında olanlar
Çalışan
Kullanılabilir net hanehalkı geliri
İşten elde edilen kazanç
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ( YGS )
Seviye Belirleme Sınavı (SBS)
Dershane
Algılanan refah düzeyi
Referandum
Toplumsal baskı
Yukarı