Tarihçe

Hayat boyu öğrenme, AB’ye üye ülkelerin 1980’li yıllardan beri gündemindedir. AB’nin hayat boyu öğrenme faaliyetleri doğrultusunda Mesleki eğitim alanındaki Leonardo da Vinci eylem programı ile 1995 yılında uygulanan Socrates Eylem Programında yetişkinlerin eğitim ve öğretimine yer verilmiştir. Avrupa Birliği, 1996 yılını “Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Yılı” olarak kabul etmiştir. Böylece, hayat boyu öğrenme, Avrupa politik müzakerelerinin temel konularından biri olmuş ve Avrupa Konseyi, hayat boyu öğrenme ile ilgili temel prensipleri içeren bir strateji geliştirmiştir.

Hayat boyu öğrenme kapsamında, yetişkin eğitimi ve öğrenimine ilişkin bilgi taleplerinin artması ve istatistikî bir çerçeve oluşturulması amacıyla AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Yetişkin Eğitimi Araştırması geliştirilmiştir. Araştırma ilk olarak (Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle eş zamanlı ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) metodolojisine uygun olarak) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. İkinci çalışma 2012 yılında gerçekleştirilmiş olup; üçüncü uygulama 2016 yılında yapılmıştır.

Yukarı