Soru Kağıdı

2016 Yetişkin Eğitimi Araştırması Soru Kağıdı’nın yapısı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

FORM 1 : Hanehalkı Soru Kağıdı

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri
 • Hanehalkı Genel Bilgiler
 • Hanehalkı Fertlerinin Kişisel Nitelikleri

FORM 2 : Birey Soru Kağıdı

 • İstihdam Durumu
 • Anne ve Babanın Eğitim Durumu ve Doğum yeri
 • Öğrenme İmkânlarına İlişkin Bilgiye Erişim
 • Eğitim ve Öğretime Katılım Durumu
 • Örgün Eğitim
 • Yaygın Eğitim
 • Eğitim ve Öğretime Katılımda Karşılaşılan Engeller
 • Gayri Resmi Öğrenme
 • Yabancı Dil Becerisi
Yukarı