Kayıt Bilgileri

Kayıt sayısı (Toplam hanehalkı): 13 420

Ankette görüşülen hanehalkı sayısı: 11 659

Ankette görüşülen 18 ve daha yukarı yaştaki kişi sayısı: 23 609

Yukarı