Kapsam

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan tüm yerleşim yerleridir.

Kurumsal nüfus (yurtlar, hastaneler, hapishaneler, huzurevleri ve askeri kışlalar) kapsam dışı tutulmuştur.

18 yaşın altındaki hane bireylerinin hanehalkı kompozisyonun tespitine yönelik bilgileri alınmış, ancak fert formunun uygulamasında kapsamdışı tutulmuşlardır.

Ayrıca nüfusu 100 ve altı olan yerleşim yerleri kapsam dışı tutulmuştur.

Yukarı