Amaç

Türkiye İstatistik Kurumu; Yetişkin Eğitimi Araştırması ile yetişkin eğitim ve öğretimine ilişkin planlama ya da karar almada kullanılabilecek kapsamlı ve güvenilir istatistiksel veri oluşturmayı ve yetişkin eğitimi ve öğrenimi faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi derleyip kamuoyuna sunmayı amaçlamıştır.

Yetişkin Eğitimi Araştırması’nın temel amaçları;

  • Yetişkin eğitim ve öğrenim faaliyetlerine katılanlar ile katılmayanlar arasındaki farkın ve katılım oranının belirlenmesi,
  • Yetişkin eğitimine katılan ve katılmayan bireylerin sosyo-ekonomik ve demografik profilinin çıkarılması,
  • Bireylerin aldığı eğitimin çeşidi, süresi vb. bilgilere ulaşılması,
  • İşverenin yetişkin eğitimi faaliyetleri sürecindeki konumu ile
  • Eğitim almak istediği halde alamayan bireylerin önündeki engellerin belirlenmesi olarak özetlenebilir.
Yukarı