Veri Kılavuzu

CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, mikro veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebilir. Mikro veri setinde yer alan değişkenler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “Kayıt Deseni” başlığı altında yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Bu CD’de hanehalkına ilişkin 'Yetişkin Eğitimi Araştırması 2016' ya ait mikro veri seti yer almaktadır

Bölümler:

  • Adres ve örnekleme bilgileri
  • Hanehalkı genel bilgiler
  • Hanehalkı fertlerinin kişisel nitelikleri
  • İstihdam durumu
  • Anne ve babanın eğitim durumu ve doğum yeri
  • Eğitim ve öğretime katılım durumu (Örgün eğitim)
  • Eğitim ve öğretime katılım durumu (Yaygın eğitim)
  • Eğitim ve öğretime katılımda karşılaşılan engeller (örgün ya da yaygın eğitim için)
  • Gayri resmi öğrenme
  • Yabancı dil becerisi
Yukarı