Tarihçe

Hayat boyu öğrenme, AB’ye üye ülkelerin 1980’li yıllardan beri gündemindedir. AB’nin hayat boyu öğrenme faaliyetleri doğrultusunda Mesleki eğitim alanındaki Leonardo da Vinci eylem programı ile 1995 yılında uygulanan Socrates Eylem Programında yetişkinlerin eğitim ve öğretimine yer verilmiştir. Avrupa Birliği, 1996 yılını “Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Yılı” olarak kabul etmiştir. Böylece, hayat boyu öğrenme, Avrupa politik müzakerelerinin temel konularından biri olmuş ve Avrupa Konseyi, hayat boyu öğrenme ile ilgili temel prensipleri içeren bir strateji geliştirmiştir. Mart 2000 tarihli Lizbon Avrupa Konseyi’nde de Avrupa Birliği bünyesinde hayat boyu öğrenmenin önemi vurgulanmıştır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi’nin talebi üzerine “Hayat boyu öğrenme memorandumu” isimli bir müzakere belgesi hazırlamış ve Kasım 2001 tarihinde yaşam boyu öğrenmeyi eğitim ve öğretimin yapı taşlarından biri haline getiren “Avrupa hayat boyu öğrenme alanının gerçekleştirilmesi” başlıklı bir Avrupa Birliği Tebliği yayımlanmıştır.

Hayat boyu öğrenme kapsamında, yetişkin eğitimi ve öğrenimine ilişkin bilgi taleplerinin artmasıyla, istatistikî bir çerçeve oluşturulması amacıyla AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Yetişkin Eğitimi Araştırması geliştirilmiştir. İlk olarak, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle eş zamanlı ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)’nin metodolojisine uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2007 yılında gerçekleştirilen bu araştırmanın ikincisi 2012 yılında gerçekleştirilmiştir.

Yukarı