Soru Kağıdı

2012 Yetişkin Eğitimi Araştırması Soru Kağıdı’nın yapısı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

FORM 1 : Hanehalkı Soru Kağıdı

Bölüm 1 : Adres ve Örnekleme Bilgileri

Bölüm 2 : Hanehalkı Genel Bilgiler (B2-1 – B2-7)

Bölüm 3 : Hanehalkı Fertlerinin Kişisel Nitelikleri (S1 - S22)

FORM 2 : Birey Soru Kağıdı

Bölüm 4 : İstihdam Durumu ve Gelir (S23 – S27)

Bölüm 5 : Anne ve Babanın Eğitim Durumu ve Mesleği (S28 - S31)

Bölüm 6 : Öğrenme İmkânlarına İlişkin Bilgiye Erişim (S32 - S34)

Bölüm 7 : Eğitim ve Öğretime Katılım Durumu (S35 - S74)

Bölüm 7a : Örgün Eğitim (S35 - S49)

Bölüm 7b : Yaygın Eğitim (S50 - S74)

Bölüm 8 : Eğitim ve Öğretime Katılımda Karşılaşılan Engeller (S75 - S84)

Bölüm 9 : Gayri Resmi Öğrenme (S85 - S88)

Bölüm 10 : Bilişim Araçlarını Kullanma Becerisi (S89 - S90)

Bölüm 11 : Yabancı Dil Becerisi (S91 - S93)

Bölüm 12 : Kültürel ve Sosyal Katılım (S94 - S101)

Yukarı