Kayıt Bilgileri

Kayıt sayısı (Toplam hanehalkı): 21 030

Ankette görüşülen hanehalkı sayısı: 17 411

Ankette görüşülen 18 ve daha yukarı yaştaki kişi sayısı: 35 074

Yukarı