Kapsam

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan tüm yerleşim yerleri anket kapsamındadır.

Kurumsal nüfus (yurtlar, hastaneler, hapishaneler, huzurevleri ve askeri kışlalar) kapsam dışı tutulmuştur.

Ayrıca nüfusu 100 ve altı olan yerleşim yerleri yeterli hane sayısına ulaşılamayacağı düşüncesiyle kapsam dışı tutulmuştur.

Yukarı