Veri Kılavuzu

CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, mikro veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebilir. Mikro veri setinde yer alan değişkenler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “Kayıt Deseni” başlığı altında yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Bu CD’de girişimlere ilişkin “2012 yılı Yetişkin Eğitimi Araştırması”na ait mikro veri seti yer almaktadır

Bölümler:

* Adres ve örnekleme bilgileri

* Hanehalkı genel bilgiler

* Hanehalkı fertlerinin kişisel nitelikleri

* İstihdam durumu ve gelir

* Anne ve babanın eğitim durumu ve mesleği

* Öğrenme imkanlarına ilişkin bilgiye erişim

* Örgün eğitim

* Yaygın eğitim

* Eğitim ve öğretime katılımda karşılaşılan engeller (örgün ya da yaygın eğitim için)

* Gayri resmi öğrenme

* Bilişim araçlarını kullanma becerisi

* Yabancı dil becerisi

* Kültürel ve sosyal katılım

Yukarı