Tarihçe

Ülkemiz deniz ürünlerine ait istatistiki veriler 1967 yılına kadar Ticaret Bakanlığı tarafından illerle yapılan yazışmalarla ve balıkhane kayıtlarına dayanarak derlenmiştir. Ülke ekonomisindeki önemi her geçen gün giderek artan deniz ürünlerine ilişkin verilerin sağlıklı bir şekilde derlenip araştırıcı ve kullanıcıların yararına sunulması için, Kurumumuz 1967 yılından 2016 yılına kadar düzenli olarak her yıl Deniz Ürünleri Anketini uygulamıştır.

2014 yılından itibaren deniz ürünleri üretimine ait bilgileri, büyük balıkçılara aylık ve küçük balıkçılara sezonluk olarak uygulanan Aylık Büyük Balıkçı ve Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi, gemi özellikleri ve ekonomik yapıya ait bilgileri ise Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi yoluyla derlemektedir.

Yukarı