Kayıt Bilgileri

2016 yılı Aralık ayı itibariyle balıkçılık faaliyeti yürüten 3 409 adet örneğe çıkan küçük balıkçıya Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi uygulanmıştır.

2016 yılı Aralık ayı itibariyle balıkçılık faaliyeti yürüten 2 365 adet büyük balıkçıya Aylık Büyük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi uygulanmıştır.

2016 yılına ait uygulanan Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi ise 5 665 balıkçıya uygulanmıştır.

Yukarı