Kayıt Bilgileri

2015 Yılı Aralık ayı itibariyle balıkçılık faaliyeti yürüten 3254 adet örneğe çıkan küçük balıkçıya Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi uygulanmıştır.

2015 Yılı Aralık ayı itibariyle balıkçılık faaliyeti yürüten 1789 adet büyük balıkçıya Aylık Büyük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi uygulanmıştır.

2015 yılına ait uygulanan Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi ise 5307 balıkçıya uygulanmıştır.

Yukarı