Veri Seti

Veri seti, tüm istatistiksel paket programlarda kullanılabilen bir dosya türü olan txt formatında oluşturulmuştur. Bu formatta her bir sütunun belirlenmesinde “Ayıraç” (Delimiter) olarak noktalı virgül (;) kullanılmıştır. Ayrıca; ağırlıklandırmada kullanılan faktör değişken değerlerinde ondalık ayıracı olarak “.” nokta kullanılmıştır.

Veri seti, fert ve konut bilgilerini içeren iki ayrı set olarak hazırlanmıştır. Kayıt sayısının büyüklüğü nedeniyle veri setini Microsoft Office Excel programında açmak mümkün olmayacaktır.

Yukarı