Tablo Ölçütleri

Yapılan analizler ve incelenen değişim katsayıları (CV) sonucunda, 2011 NKA için hazırlanan fert tablolarında istatistiksel güvenirlik açısından aşağıdaki kriterlere uyulması gerektiği değerlendirilmektedir;

* Bir tabloda 12 ve altında birim (ağırlıklandırılmamış yalın birim) üzerinden tahmin üretilen göze sayısı, aynı tablodaki toplam göze sayısının %25’i veya daha fazlasını oluşturuyor ise bu tablo hiç kullanılmamalıdır.

* Yukarıdaki kısıt kontrol edildikten sonra, ağırlıklı değeri 130 veya daha küçük olarak elde edilen tahminler ise ihtiyatlı olarak kullanılmalıdır.

Bina ve konut tablolarında ise aşağıdaki ölçütlere uyulması yerinde olacaktır:

*
Bir tabloda 250 ve altında birim (yalın birim sayısı) üzerinden tahmin üretilen göze sayısı, aynı tablodaki toplam göze sayısının %25’i veya daha fazlasını oluşturuyor ise bu tablo hiç kullanılmamalıdır.

* Yukarıdaki kısıt kontrol edildikten sonra, ağırlıklı değeri 1500 veya daha küçük olarak elde edilen tahminler ise ihtiyatlı olarak kullanılmalıdır.

Yukarı