Sözleşme

  • 2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA), mikro verisi, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’te tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • 2011 NKA mikro verisi kullanım esasları Veri Kılavuzu ile ilgili maddede belirtilmiştir.
  • 2011 NKA mikro verisi kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 2011 NKA kaynak olarak belirtilmek zorundadır.
  • 2011 NKA mikro verisi kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphanesine de gönderilecektir.
  • 2011 NKA mikro verisi nüfusun sosyal-ekonomik yapısına yönelik bilimsel çalışmalar için kullanılacaktır. Söz konusu veriler kullanılırken; çalışmanın amacı, kapsamı ve güvenilir tahmin boyutu dikkate alınmalıdır.
Yukarı