Özet Tablolar

Veri setinde, ağırlık katsayısı bir değişken olarak yer almaktadır. Her hanenin/ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Örneğin, işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde, elde edilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur. Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.

1-Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, 2011 [41 KB]

2-İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, 2011 [92 KB]

3-Yaş grubuna göre en az bir engeli olan nüfus, 2011 [41 KB]

4-Eğitim durumu ve cinsiyete göre nüfus, 2011 [42 KB]

5-Yaş grubu ve cinsiyete göre temel işgücü göstergeleri, 2011 [50 KB]

6-Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumlarına göre dağılımı, 2011 [40 KB]


Yukarı