Yöntem

Örneklem büyüklüğü

Yaklaşık 100 dolu konuttan (ADNKS’de ikamet eden kişi kaydı bulunan adresler) oluşacak şekilde belirlenen toplam 195192 sayım bölgesinden 22861'i (%11,7) örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bunun sonucunda, yaklaşık 2,2 milyon hane ile görüşme yapılmıştır.

Ağırlıklandırma

2011 NKA’nın ağırlıklandırılmasında sırasıyla her sayım bölgesinin ilgili tabakadan seçim yöntemine göre (köylerde her köy büyüklüğe orantılı olasılıklı seçim ile; diğer yerlerde her sayım bölgesi sistematik olarak) belirlenen tasarım ağırlıkları; seçim olasılıklarına bağlı olarak hesaplanan tasarım ağırlıkları; tasarım tabakaları bazında hesaplanan cevapsızlık düzeltme faktörleri; kayıtlara bağlı olarak nüfus ve hanehalklarının bütünleştirici (integrative) kalibrasyon uygulamasıyla cinsiyet, yaş ve hane büyüklüğü bazında ADNKS dağılımı ile tutarlı sonuçların üretilmesi; örneklem ağırlıklarındaki uç değerleri azaltmak için ağırlıkların budanması (trimming) ve nihai genişletme katsayısı (Overall Inflation Factor) uygulanarak nihai ağırlıklar elde edilmiştir.

Referans tarihi

Araştırma, "2 Ekim 2011" tarihini referans gün kabul ederek, 3 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Veri derleme yöntemi

Araştırma, ADNKS ve Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıtları temel alınarak dizüstü bilgisayarlar (netbook) ve soru kâğıtları aracılığıyla, yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.

Yukarı