Tarihçe

Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Daha sonraki nüfus sayımları 1935 ile 1990 yılları arasında düzenli olarak 0 ve 5 ile biten yıllarda uygulanmıştır. 1990 yılından sonra ise nüfus sayımının sonu sıfır ile biten yıllarda uygulanması kanunla belirlenmiş ve bu kapsamda en son 2000 yılında genel nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. Nüfus sayımları;

* Ülkemizdeki nüfusun dağılımı ve niteliklerinin zaman içindeki değişiminin izlenmesinde,

* En küçük yerleşim yeri düzeyinde bilgi ihtiyacının karşılanmasında,

* Plan ve programların uygulanmasında ve

* Nüfus büyüklüğüne bağlı olan kanunların (belediye olma, milletvekili dağılımı, belediyelerin İller Bankası’ndan pay alması, vb.) yürütülmesinde kullanılmaktadır.

Türkiye’de nüfus istatistiklerinin derlenme yöntemine göre iki farklı dönem bulunmaktadır. İlk dönem, 1927-2000 yılları arası geleneksel yöntemle nüfus sayımlarının uygulandığı dönemdir. İkinci dönem ise, 2007 yılı sonunda ADNKS kurulduktan sonra idari kayıtlara dayalı olarak nüfus istatistiklerinin üretildiği dönemdir.

Yukarı