Soru Kağıdı

2011 NKA soru kâğıdında yer alacak değişkenlerin belirlenmesi kapsamında eski sayım soru kağıtları, AB yönetmelikleri, BM tavsiyeleri, Kurumumuzca gerçekleştirilen diğer hanehalkı araştırmaları, uluslararası uzman tavsiyeleri, diğer ülke uygulamaları incelenmiş; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç ve önerileri dikkate alınmıştır.

Bu kapsamda farklı düzen ve içerikte alternatif soru kâğıtları tasarlanmıştır. Bu soru kağıtlarının her biri ilgili çalışma grubu tarafından tartışılmış, uygun bulunanlar alanda test edilmiştir.

Soru kâğıdı tasarımının, alanda uygulama süresinin, soruların anlaşılabilirliğinin, sorulardaki cevap seçeneklerinin yeterliliğinin ve soru kâğıdının uygulamasında karşılaşılabilecek benzer sorunların test edilebilmesi için araştırma öncesinde pretest ve pilot çalışmalar uygulanmış, soru kâğıdında gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Bunun yanında, 2011 NKA öncesi yapılan pretestler ve pilot çalışma ile sadece soru kağıtları değil, araştırmanın yöntemi de test edilmiştir.

Alan uygulamasında; Hanehalkı Soru Kâğıdı ve Kurumsal Yerler Soru Kağıdı olmak üzere iki ayrı soru kağıdı kullanılmıştır.

2011 NKA Hanehalkı Soru Kâğıdı; aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmuştur.

Bölüm I : Adres Bilgileri

Bölüm II : Bina ve Konut Bilgileri

Bölüm III : Hanehalkı Fert Listesi

Bölüm IV : Kişisel Bilgiler

Bölüm V : Ölümlülük


2011 Nüfus ve Konut Araştırması Soru Kağıdı [921 KB]

Yukarı