Kapsam

Ülkemizde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları ile yabancı uyruklu kişiler kapsanmaktadır.

Altı aydan kısa süreli ülkemizde bulunan/bulunacak olan yabancı uyruklu kişiler ile araştırma süresince geçici olarak ülkemizde bulunan (yurt dışında ikamet edip, tatil, iş seyahati vb. nedenlerle Türkiye’ye gelen) T.C. vatandaşları kapsam dışıdır.

Yukarı