Sınıflamalar

Untitled Document

Eğitim durumu: Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasına (ISCED-1997) uygun olarak sınıflandırılmıştır. Sonuçlar 7 ana grupta ve 6 ana grupta (yüksekokul ve üzeri eğitim "yükseköğretim" başlığı altında birleştirilerek) verilmiştir.

1. Okuma yazma bilmeyen
2. Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen
3. İlkokul
4. İlköğretim/ortaokul veya dengi okul
5. Lise veya dengi okul
6. Yüksekokul/fakülte
7. Yüksek lisans/doktora

Ekonomik faaliyetler:  Ekonomik faaliyetler, Avrupa Topluluğunda Ekonomik faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre kodlanmıştır.


Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması (NACE Rev.2)

Sektör

Kısım

Tanım

Tarım

A

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

Sanayi

B

Madencilik ve taş ocakçılığı

C

İmalat

D

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

E

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

F

İnşaat

Hizmet

G

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

H

Ulaştırma ve depolama

I

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

J

Bilgi ve iletişim

K

Finans ve sigorta faaliyetleri

L

Gayrimenkul faaliyetleri

M

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

N

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

O

Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik

P

Eğitim

Q

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

R

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

S

Diğer hizmet faaliyetleri

T

Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve hizmet üretim faaliyetleri

U

Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri


Yapılan iş:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08)'e göre olarak kodlanmıştır.

Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08)

Kısım

Tanım

1

Yöneticiler

2

Profesyonel meslek mensupları

3

Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları

4

Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar

5

Hizmet ve satış elemanları

6

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları

7

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar

8

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar

9

Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar


İşteki durum:
Uluslararası İşteki Durum Sınıflamasına (ICSE-1993) uygun olarak sınıflandırılmıştır.

1. Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli
2. İşveren
3. Kendi hesabına
4. Ücretsiz aile işçisi

Yukarı