Amaç

2011 NKA ile başta ADNKS olmak üzere ülkemizdeki idari kayıtlardan ve hanehalkı araştırmalarından yerel düzeyde elde edilemeyen; nüfusun demografik, sosyal ve ekonomik nitelikleri ile bina ve konutlara ilişkin bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yukarı