Veri Kılavuzu

2011 NKA mikro verisi kullanılarak, değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Veri setlerindeki değişkenlerin tipi, uzunluğu, aldığı değerler (cevap seçenekleri) ve açıklaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “kayıt deseni” başlığı altındaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Veri setinde, ağırlık katsayısı bir değişken olarak yer almaktadır. Her hanenin/ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Örneğin, işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde, elde edilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur. 2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçları ile İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1.düzey, 2.düzey ve 3.düzey için bilgi üretilebilmektedir.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı