Yöntem

Araştırmanın örnekleme yöntemi 3 aşamalı tabakalı sistematik küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 300 haneden oluşan toplam 412 blok (küme) seçilmiştir. Bu bloklardan 206’sı kent, 206’sı da kır yerleşim yerlerinden seçilmiştir. İkinci aşamada, örneğe seçilen her bloktan sistematik seçim yöntemi kullanılarak 28 hane seçilmiştir. Üçüncü aşamada ise, seçilen her bir haneden 15 ve daha yukarı yaşta uygun bir fert bilgisayar programı yardımıyla tesadüfi olarak seçilmiştir.

Yukarı