Kapsam

Coğrafi Kapsam

Türkiye genelinde her yerleşim yeri örnek seçimi için kapsama dahil edilmiştir. Nüfusu 200’ün altında bulunan yerleşim yerleri (küçük köyler) yeterli örnek hane sayısına ulaşılamayacağı düşünüldüğünden kapsam dışı bırakılmıştır.

Kapsanan Kişiler

Araştırmada, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan hanelerde bulunan 15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan nüfus kapsanmıştır. Araştırmada, okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kışla ve ordu evleri gibi kurumsal yerlerde ikamet edenler kapsanmamıştır.

Tahmin Boyutu

Araştırmanın örneklem seçiminde, 2007 yılında tamamlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) altlık oluşturan “Ulusal Adres Veri Tabanı"nın Şubat 2012 tarihindeki güncel bilgileri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü Türkiye, kent ve kır ayrımında tahminler üretecek şekilde hesaplanmıştır.

Yukarı