Özet Tablolar

Mikro veri seti kullanılarak yıllık sonuçların hesaplanmasında, Türkiye genelinin açıklanabilmesi için genişletilmiş katsayı dikkate alınmalıdır. Her çalışanın ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Temel değişkenlere yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.

Veri seti kısmi süreli çalışanları da kapsıyor olmasına rağmen, özet tablolar homojenliğin sağlanması için, ücretli çalışanların % 98.3’ünü oluşturan tam süreli çalışanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.

Yukarı