Veri Derleme Yöntemi

Örnekleme yöntemi: Kazanç Yapısı Araştırması, yerel birim bazında, yerel birimin bulunduğu bölge, yerel birimin bağlı olduğu girişimin büyüklüğü ve yerel birimin ekonomik faaliyeti ayrımında tahmin vermek üzere planlanmıştır.

Kazanç Yapısı Araştırması’nın örnekleme yöntemi iki aşamalıdır. İlk aşama, örnek işyerlerinin seçimi, ikinci aşama ise bu örnek işyerlerinden ankette bilgisi alınacak ücretli çalışanların seçimidir. 

İlk aşama olan işyerlerinin seçimi için tabakalı basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnek hacmi istenilen düzeyde tahmin üretilmesini sağlayacak kriterler dikkate alınarak 2014 Kazanç Yapısı Araştırması’nda 17 137 olarak belirlenmiştir.

2014 Kazanç Yapısı Araştırması’nda örnek hacminin dağıtımı, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Düzey-1, NACE Rev.2'ye göre bölüm düzeyinde yerel birimlerin bağlı olduğu girişimlerin çalışan sayısına göre belirlenen büyüklük grupları düzeyinde uzlaşık dağıtım yöntemi ile yapılmıştır.

2014 Kazanç Yapısı Araştırması tüm Türkiye'de 10 ve daha fazla çalışanı bulunan işletmelere bağlı işyerlerinden seçilen 17 137 işyerinde uygulanmış, 11 790 işyerinden kullanılabilir durumda cevap alınmıştır. Bu işyerlerinden bilgisi alınan toplam ücretli çalışan sayısı 164 204’tür.

İkinci aşama olan işyerinden bilgisi alınacak ücretli çalışanların seçimi, işyerindeki toplam ücretli sayısı dikkate alınarak işyerinde yapılmıştır. Yapılan işlem başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. Bu işlemler; işyeri için örnek büyüklüğünün belirlenmesi ve belirlenen sayıdaki ücretli çalışanların işyerinden seçimidir. Bu amaçla aşağıdaki tablo kullanılmıştır.

İşyerindeki ücretli çalışan sayısı
1 - 19
20 - 49
50 - 99
100 -249
250-499
500 -999
1 000-2 499
2 500 -4 999
5 000+

Seçilecek ücretli çalışan sayısı
Tamamı
20
25
35
40
50
75
125
150

Sayı tespit edildikten sonra işyerinde ücretli çalışanların seçiminde, kişilerin demografik özellikleri ve ücretlerinden bağımsız seçim yapmak rastgeleliği sağlamak amacıyla işyerindeki ücretli çalışanların tümü soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanarak A harfinden başlamak üzere yukarıda belirlenen örnek sayısı kadar ücretli çalışanın bilgisinin soru kağıdına aktarılması istenmiştir.

Ağırlıklandırma: İki aşamalı örnek seçimi nedeniyle, yalın araştırma sonuçları işyeri ağırlıklandırma katsayısı ve ücretli çalışan ağırlıklandırma katsayıları kullanılarak ağırlıklandırılmıştır.

Yukarı