Sınıflamalar

Coğrafi: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS Düzey 1)
Meslek: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO-08)
Eğitim: Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED, 2011)
Faaliyet: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) 


Kullanılan sınıflamalara ait kod ve tanımlar aşağıda yer almaktadır.


Sınıflamalar [61 KB]

Yukarı