Tarihçe

Ücretli çalışanların; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek gibi özellikleri ayrımında ücret ve kazanç tahminleri sunmak amacıyla TÜİK tarafından uygulanan ilk işyeri araştırması “1994 İstihdam ve Ücret Yapısı Anketi”dir. 1994 Kasım ayı ve 1994 yılı referans alınarak uygulanmış olan ankette sanayi sektörü işyerleri kapsanmıştır. Araştırma sonuçları haber bülteni ve yayınlarla kamuoyuna duyurulmuş, ancak başlangıçta üç yılda bir uygulanması hedeflenen bu araştırmanın daha sonra tekrar uygulanması mümkün olmamıştır. Konu ile ilgili veri ihtiyacı ve Avrupa Birliği uyum çalışmaları göz önünde bulundurularak ücret ve kazanç istatistikleri konusunda yapısal bir çalışmanın 2006 yılından itibaren dört yıllık aralıklarla uygulanmasına karar verilmiştir.

2006 Kazanç Yapısı Araştırması, ücret ve kazançların düzeyi, yapısı ve gelişimi konusunda ücretli çalışanların özellikleri ayrımında bilgi vermek üzere başlatılan serinin ilk uygulamasıdır. Araştırma, 2006 Kasım ayı ve yıllık bilgileri referans alınarak 2007 yılında sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına-NACE Rev.1.1'e göre C-K ve M-O sektörleri) örnekleme yöntemi ile seçilen işyerlerinde uygulanmıştır.

2010 ve 2014 Kazanç Yapısı Araştırmaları 2006 yılında başlatılan serinin diğer uygulamalarıdır. Araştırmalar, Kasım ayı ve yıllık bilgileri referans alınarak sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde uygulanmıştır.

Veri mevcudiyeti

1994 İstihdam ve Ücret Yapısı Araştırması
2006 Kazanç Yapısı Araştırması
2010 Kazanç Yapısı Araştırması
2014 Kazanç Yapısı Araştırması

Yukarı