Soru Formu

2014 Kazanç Yapısı Araştırması soru formu, işgücü piyasası veri üretici ve kullanıcılarının ihtiyaçları, uzman görüşleri ve ülke uygulamaları ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

Soru formunun iki ana bölümü bulunmaktadır. Bunlar: Bölüm A İşyerine ilişkin Genel Bilgiler, Bölüm B Ücretli Çalışanlara ilişkin Bilgiler'dir. Bölüm A'da işyerinin ünvanı, ana faaliyeti gibi işyeri özellikleri hakkında bilgi derlenmektedir. Ücretli çalışanlara ilişkin bilgilerin derlendiği Bölüm B ise içerik yönünden üç kısma ayrılmıştır;

B1. Ücretli çalışanlara ilişkin genel bilgiler
B2. Aylık çalışma süresi ve Kasım 2014 ayına ilişkin yapılan ödemeler
B3. Yıllık çalışma süresi ve 2014 yılında yapılan ödemeler

Yukarı