Kapsam

Coğrafi kapsam: Türkiye genelinde tüm bölgeler örnek seçimi için kapsama dahil edilmiştir.

Sektörel kapsam: Araştırma, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması-NACE Rev.2 B-N ve P-S sektörleri) uygulanmıştır.

Kapsanan kitle: Sektörel kapsam dahilinde 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlere (işletme) bağlı tüm yerel birimler (işyeri) araştırma kapsamındadır.

Kapsanan kişiler: Yukarıda belirtilen işyerlerinde 2014 Kasım ayında ücret karşılığı çalışan ücretli, maaşlı, stajyer ve çırak olarak istihdam edilen kişilerdir. Kar payı karşılığı çalışan işyeri sahibi ve ortakları ile ücretsiz olarak çalışan kişiler kapsanmamıştır.

Araştırma, kısmi süreli çalışanları da kapsıyor olmasına rağmen, yayın tabloları, homojenliğin sağlanması için, ücretli çalışanların % 98.3'ünü oluşturan tam süreli çalışanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yukarı