Amaç

İlki 2006 referans yılı için uygulanan ve dört yıllık aralıklarla tekrarlanan Kazanç Yapısı Araştırması ile, kapsamda belirtilmiş olan sektörlerdeki çalışanların ücret ve kazançlarının düzeyi, yapısı ve gelişimi konusunda bilgi derlemek amaçlanmaktadır. Araştırma sonuçları ile cinsiyet, yaş, kıdem yılı, meslek, eğitim durumu gibi ücretli çalışanın özellikleri ayrımının yanı sıra, ekonomik faaliyet kolu ve coğrafi bölge ayrımı gibi işyeri özellikleri ayrımında da bilgi sunulması amaçlanmıştır. Haber bülteni ve yayın tabloları, homojenliğin sağlanması için ücretli çalışanların 2014 yılında %98,3'ünü oluşturan tam süreli çalışanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yukarı